ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล

คลิกที่เอกสารแนบเพื่อดูเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

  • Related Articles

  • Error ฟ้องข้อความ Unrecognized Database Format M:\MAC5DBS\usage.DAT

   กรณีที่โปรแกรมฟ้อง Error “0” เป็นตัวเลข 10 หลัก และมีรายละเอียดว่า ... Unrecognized Database Format M:\MAC5DBS\usage.DAT -แนวทางแก้ไข : ให้ทำการปิด MAC-5 ทุกเครื่อง แล้วเข้าไปลบไฟล์ usage.DAT ...
  • ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM)

   ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM)  ขั้นตอนการกำหนดฐานข้อมูล ตามเอกสารแนบ  คำจำกัดความ ระบบฐานข้อมูล หมายถึง ระบบที่จะเข้ามาสร้างฐานสำหรับเก็บข้อมูลบริษัท ซึ่งสามารถกำหนดให้มีหลายฐานข้อมูลได้ เพื่อแบ่งความรับผิดชอบในการเข้าถึง ...
  • Database Failure Must repair Database first

   อาการ :    เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานโปรแกรม ระหว่างการบันทึกข้อมูล หรือการเรียกรายงานอาจทำให้ข้อมูลชำรุดเสียหาย สาเหตุ :    ฐานข้อมูลชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากปัญหาของ OS/Hardware  แนวทางแก้ไข :   ให้ทำการปรับซ่อมฐานข้อมูล โดยกดปุ่ม Option ...
  • เรียกใบสำคัญแสดงออกรายงานไม่ได้ในบางเดือนโปรแกรมฟ้อง VCdata Unrecognized database format

   ยกตัวอย่างการฟ้องของโปรแกรม เมื่อเรียกดูรายงานบางเดือนไม่ได้ ‘M:\DATAMAC5\MAC5DBS\M5CM-AA\VM052019.MFI’. กรณีนี้เกิดจาก “ไฟล์เสีย” ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดกับฐานข้อมูลประเภท Access  Mac-5 และ Mac-4 *เมื่อพบการฟ้องลักษณะนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่าย Support ...
  • บันทึกใบสำคัญ GL เมื่อดึงรหัสบัญชีแล้วฟ้อง Error

   โปรแกรมฟ้อง Error ข้อความ Data provider or other service returned an E_Fail status วิธีแก้ไข ให้ทำการติดตั้งไฟล์ Access database engine ลงในเครื่องที่ฟ้อง Error นี้ แล้วให้ทำการ Restart เครื่อง