1. รายงานเงินสดย่อย

1. รายงานเงินสดย่อย

คลิกที่เอกสารแนบเพื่อดูรายงาน เงินสดย่อย
  • Related Articles

  • งานงบประมาณ

   คลิกที่เอกสารแนบเพื่อดูรายงาน งบประมาณ
  • วิเคราะห์ใบสั่งขาย

   คำจำกัดความ             เป็นรายงานที่มีจุดประสงค์หลักในการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลการขายทั้งหมด โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ในกรณีต่าง ๆ ตามรายงานแต่ละเรื่องที่อยู่ภายใต้หัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย 6 รายงาน ตามรูป     ...
  • วิเคราะห์การซื้อ

   คำจำกัดความ             เป็นรายงานที่มีจุดประสงค์หลักในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการซื้อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการซื้อเชื่อ หรือซื้อสด โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ในกรณีต่างๆ ตามรายงานแต่ละชนิดที่อยู่ภายใต้หัวข้อนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 รายงาน ตามรูป     ...
  • สินค้าคงคลัง

   คลิกที่เอกสารแนบเพื่อดูเกี่ยวกับรายงานสินค้าคงคลัง
  • ทะเบียนสินทรัพย์

   คลิกที่เอกสารแนบเพื่อดูรายงานทะเบียนสินทรัพย์